Partneri Srbija

Vodič za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti u oblasti sprečavanja pranja novca

Vodič za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti u oblasti sprečavanja pranja novca

 Izdavač: Partneri Srbija www.partners-serbia.org Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović Autor: Milan Stefanović Dizajn i prelom: Kliker dizajn Beograd,...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Vodič za organizacije civilnog društva (OCD)

Vodič za organizacije civilnog društva (OCD)

 Izdavač: Partneri Srbija www.partners-serbia.org Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović Autori: Sanja Tomić Nenad Kovačević Aleksandar Vujičić Dizajn i...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Inicijativa za sprečavanje pranja novca

Inicijativa za sprečavanje pranja novca

INICIJATIVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA O PROJEKTU DONATOR PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA decembar 2021. – septembar 2022. Opšti cilj projekta je jačan...

Saznajte više