Partneri Srbija

Pitanje transparentnosti pravosuđa je pitanje integriteta pravosudnih organa

Pitanje transparentnosti pravosuđa je pitanje integriteta pravosudnih organa

Kristina Kalajdžić, istraživačica u organizaciji Partneri Srbija   U stručnoj javnosti koja prati reformu pravosuđa ovih dana jedna od važnijih tema je da li će Visoki savet sudstva otvoriti sv...

Saznajte više
Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa

Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa

Izdavač: Partneri SrbijaZa izdavača: Ana Toskić CvetinovićAutorka:Kristina KalajdžićSaradnici na istraživanju:Nina Nicović Ana Toskić Cvetinović Damjan Mileusnić Milica Tošić Lena Nedeljković D...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Bez nadzora nad tajnim podacima na Zapadnom Balkanu

Bez nadzora nad tajnim podacima na Zapadnom Balkanu

Kristina Kalajdžić, Partneri Srbija   Regionalno istraživanje o otvorenosti institucija Zapadnog Balkana pokazuje da ne postoji adekvatan nadzora nad tajnošću podataka u Srbiji, Crnoj Gori, Sev...

Saznajte više
Procesi usvajanja propisa: Nedostatak otvorenosti za javnost i odsustvo suštinske rasprave u Narodnoj skupštini

Procesi usvajanja propisa: Nedostatak otvorenosti za javnost i odsustvo suštinske rasprave u Narodnoj skupštini

Partneri Srbija su tokom 2023. godine pratili dvanaest regulatornih procesa, kako bi se utvrdilo u kojoj meri su oni bili otvoreni za javnost, i na koji način je Narodna skupština sprovodila svoja zak...

Saznajte više