Partneri Srbija

Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa

22.09.2023.

Izdavač: Partneri Srbija
Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović
Autorka:
Kristina Kalajdžić
Saradnici na istraživanju:
Nina Nicović

Ana Toskić Cvetinović

Damjan Mileusnić

Milica Tošić

Lena Nedeljković

Dizajn i prelom:

Dosije Studio Beograd

Beograd, septembar 2023.

 

Disklejmer:

Izradu ove publikacije podržao je Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i  sprovođenje zakona. Mišljenja, nalazi i zaključci iskazani u ovoj publikaciji su stavovi autora i ne predstavljaju nužno stavove Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Kategorije

PublikacijePartneri SrbijaTransparentnost u pravnom sistemuTransparentnost