Partneri Srbija

Poziv za program Zaštita privatnosti u medijima – pravni i etički standardi

23.11.2023.

Rok za prijavu: 30. novembar 2023. godine
         
Poziv je otvoren za medije, organizacije civilnog društva i lokalne institucije (centre za socijalni rad, policiju, predstavnike pravosuđa, jedinice lokalne samouprave) iz svih regiona Srbije.
 
Program će pružiti:
 
- znanja o pravnim i etičkim standardima zaštite privatnosti u medijskom prostoru, kao što su pravni okvir u oblasti zaštite podataka o ličnosti (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o javnom informisanju i medijima), novinarski etički standardi u oblasti zaštite privatnosti i izveštavanja o osetljivim društvenim grupama, mehanizmi zaštite prava na privatnost, itd. Obuka je prilagođena različitim ciljnim grupama koje su uključene u proces informisanja javnosti. 
 
- jačanje međusektorske komunikacije i saradnje posebno kada je reč o zaštiti prava na privatnost pripadnika/ca osetljivih društvenih grupa (kao što su deca, žene, žrtve nasilja, pripadnici/e LGBT+ populacije i slično).
 
Obuka će pokriti teorijske i praktične aspekte zaštite privatnosti i sastojaće se iz dva dela.
 
Prvi će biti realizovan putem e-learning platforme Partnera Srbija u periodu decembar – januar 2024.  Učesnici/e će moći da prate, svako u svom ritmu, video predavanja, edukativne sadržaje i materijale. Na kraju ovog ciklusa polaznici/e će polagati kratak test znanja. Drugi deo obuhvatiće treninge u četiri grada i polaznici će, u zavisnosti iz kog su regiona, moći da izaberu da li će prisustvovati na radionici u Beogradu, Nišu, Novom Sadu ili Kragujevcu. Radiće se u manjim grupama na praktičnim primerima, i uz podršku trenera, analiziraće se studije slučaja ilustrativne za uzroke i posledice povrede privatnosti u medijima. Radionice će biti organizovane tokom februara i marta 2024.
 
Polaznicima koji uspešno završe program biće uručen sertifikat o učešću.
 
Prema izveštajima Saveta za štampu skoro polovina svih povreda Etičkog kodeksa se odnosi na kršenje privatnosti i to najčešće ugroženih i osetljivih kategorija građana.  Deo problema leži u poslovnom modelu medija koji podrazumeva kreiranje sadržaja da angažuje publiku da klikne, a to se najčešće postiže zloupotrebom ličnih podataka. S druge strane, javne institucije koje su nadležne da štite privatnost građana, često su i same izvor informacije koje „cure“ u medije. Postojeći mehanizmi zaštite su neefikasni i pravni procesi predugo traju.
 
Zbog toga su BIRN, Partneri Srbija i SHARE fondacija pokrenuli projekat Cena privatnosti, u okviru kog se organizuje program obuke za novinare, civilni sektor i javne institucije, sa idejom da se razmene iskustva i unaprede znanja svih zainteresovanih strana o važnosti i standardima zaštite privatnosti.

Prijavite se na program klikom na OVAJ LINK.

Za dodatne informacije kontaktirajte Damjana Mileusnića na mejl: damjan.mileusnic@partners-serbia.org ili telefon 011/3231551.
 
 
Stavovi izneti u okviru programa isključiva su odgovornosti BIRN Srbija, Partneri Srbija i SHARE Fondacije i ne odražavaju nužno stavove donatora Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije koje je obezbedilo sredstva za projekat u okviru MATRA programa.

Kategorije

IzdvajamoNajave događajaVesti