Partneri Srbija

Narodna skupština – stub vladavine prava

01.01.2020.

NARODNA SKUPŠTINA – STUB VLADAVINE PRAVA

O PROJEKTU

DONATOR

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

januar 2020. – septembar 2023.

Osnovni cilj projekta je da doprinese reformama u oblasti vladavine prava, kao ključnom prioritetu Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom, pružanjem podrške Narodnoj skupštini, kao stubu vladavine prava, čija je glavna uloga da obezbedi vladavinu zakona i uspostavi mehanizme uzajamne kontrole.

Jačanjem uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva da nadgledaju i proučavaju rad Narodne skupštine, izrađuju preporuke i pokreću dijaloge sa relevantnim zainteresovanim stranama, uspostavlja se temelj za veći angažman civilnog sektora i direktan uticaj na transparentnost i odgovornost Narodne skupštine u sprovođenju vladavine zakona.

Kategorije

Narodna skupština – stub vladavine prava