Alternativni izvori zvaničnih informacija o radu društava kapitala i javnih preduzeća

10.11.2020.


 

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija

Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović

Autori analize: Rade Đurić, Kristina Kalajdžić

Istraživači: Ana Toskić Cvetinović, Uroš Mišljenović, Damjan Mileusnić

Lektura i korektura: Nastasija Stojanović

Dizajn i prelom: Dosije Studio Beograd

Beograd, novembar 2020.
 Ova publikacija je proizvedena uz finansijsku pomoć Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Partnera Srbija i ne može se, ni pod kojim uslovima, smatrati odrazom stavova Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Kategorije

Dobro upravljanjePublikacijeGde je javnost u javnim preduzećima