Šta možemo da saznamo o radu društava kapitala u javnom vlasništvu i javnih preduzeća od drugih javnih institucija?

25.11.2020.


 

Izdavač: Partneri Srbija

Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović

Priredili: Istraživački tim Partnera Srbija

Dizajn i prelom: Dosije Studio Beograd
 Ovaj vodič je proizveden uz finansijsku pomoć Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Sadržaj ovog vodiča je isključiva odgovornost Partnera Srbija i ne može se, ni pod kojim uslovima, smatrati odrazom stavova Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.Kategorije

Dobro upravljanjePublikacijeGde je javnost u javnim preduzećima