Partneri Srbija

Kampanja ”Privatnost je srce slobode”

14.12.2020.

Kad pitate ljude da li im je važna privatnost svi odmah kažu – naravno! Ali, ispostavi se, vrlo brzo, da ljudi zapravo imaju pomalo romantičnu viziju da je danas za privatnost dovoljno da zatvorite vrata svog doma. Međutim - nije! Privatnost u doba interneta je teško, komplikovano i osetljivo pitanje. Koliko god da deklarativno cenimo privatnost, u praksi, uglavnom, rasipamo podatke o sebi na sve strane, ne razumevajući šta sve tako otkrivamo.

Organizacija Partneri Srbija u okviru kampanje “Privatnost je srce slobode” nastoji da građane informiše o značaju privatnosti u doba novih tehnologija.

Kao organizacija, u proteklih 10 godina, kroz projekte i incijative, zalažemo se za zaštitu podataka o ličnosti i poštovanje prava na privatnost. Kako je reč o fundamentalnim ljudskim pravima, smatramo da je važno da svaki građanin Srbije ima dovoljno informacija i dostupnih mehanizama za zaštitu ovih prava, a da su javne institucije i drugi subjekti dužni da poštuju utvrđena prava i obaveze.
Zaštita privatnosti danas podrazumeva našu aktivnu ulogu, i preispitivanje pre nego što nekome ustupimo naše lične podatke, bilo da se radi o državnom organu, velikoj kompaniji, aplikaciju za vremensku prognozu koju instaliramo na telefon, ili prodavnici obuće u cilju dobijanja popusta ili zamene kupljene robe.

Partneri Srbija će, u narednim nedeljama, nizom aktivnosti i komunikacijom u medijima nastojati da, kroz primere iz svakodnevnog života, javnost dodatno zainteresuju za pitanja zaštite ličnih podataka i prava na privatnost, u cilju podizanja svesti građana o važnosti zaštite ličnih podataka i edukacije građan.
 
Partneri Srbija ohrabruju građane da se obrate Povereniku ili nekoj od organizacija civilnog društva koje se bave ovom temom uvek kada sumnjaju da im je ugroženo pravo na zaštitu ličnih podataka jer je to jedini način da ovo značaj ovog prava bude i zaista shvaćen i prihvaćen u društvu.


Ukoliko želite više da se informišete o temi zaštite ličnih podataka pogledajte odeljak sajta Partnera Srbija namenjen građanima
https://www.partners-serbia.org/gradjani

 

Kategorije

IzdvajamoPrivatnostVestiRazbijanje mitova o privatnosti