Partneri Srbija

Izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja-predlozi civilnog sektora za unapređenje teksta budućeg Zakona

29.04.2021.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja predstavlja jedno od osnovnih oružja organizacija civilnog društva, istraživača i nezavisnih medija u istraživanju korupcije, borbi za veću transparentnost organa javne vlasti, i kontrolu rada nosilaca javne vlasti, uopšte.
Godišnji izveštaji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik) potvrđuju kontinuitet odnosno trend zatvaranja institucija, jer se iz godine u godinu beleži i po nekoliko stotina primera u kojima institucije ne dostavljaju informacije od javnog značaja čak i kada ih na to obaveže rešenje Poverenika.

U ovakvoj atmosferi, od 2018. godine odvija se i proces izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kojim rukovodi Ministartvo za državu upravu i lokalnu samoupravu (MDULS).
Nakon prvog kruga javne rasprave koji je održan 2018. godine, jednoglasan zaključak svih koji se bave ovom oblašću, od udruženja, preko novinara, pa do Poverenika, bio je da je nacrt loš i da bitno umanjuje ostvarena prava građana na slobodan pristup informacijama, umesto da otkloni probleme koji su prepoznati tokom primene Zakona.
Usledila je pauza koja je trajala više od godinu dana i tokom koje nismo imali nikakve informacije o nastavku procesa izmena Zakona. Tek u novembru 2019. godine MDULS je objavilo na svom sajtu kratak pregled svih dosadašnjih aktivnosti vezanih za izmene ovog Zakona, i dokument pod nazivom “Pregled odredbi koje se menjaju u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja”.

Pregled iz 2019. godine nije sadržao sve problematične odredbe na koje je ukazivano ranije od strane zainteresovanih subjekata, međutim, sadržao je niz članova i odredaba koje su bile novina u odnosu na postojeći Zakon i koje nisu bile predmet javnih konsultacija. Od novembra 2019. do januarar 2021. godine nije bilo novih aktivnosti vezanih za izmene Zakona, da bi u januaru 2021. godine MDULS formiralo novu Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, na netransparentan način, bez uključivanja javnosti u ovaj proces, uz najave zvaničnika da će biti okončan u vrlo kratkom roku, odnosno do kraja prvog kvartala ove godine. Tek nakon kampanje organizacija okupljenih u nekoliko koalicija i platformi, u radnu grupu su kao posmatrači uključeni i predstavnici civilnog sektora, koje je delegirao Nacionalni Konvent o Evropskoj uniji (NKEU), Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija i Ana Toskić Cvetinović iz organizacije Partneri Srbija.

Nacrt koji je izradila novoformirana radna grupa još uvek nije poznat javnosti, međutim imajući u vidu netransparentnost procesa i ranije najavljena rešnja koja dodatno ograničivaju pravo na pristup informacijama od javnog značaja, opravdana je zabrinutost da će i novi Nacrt bitno uticati na kvalitet postojećeg Zakona i dostignut nivo prava.

Na osnovu saznanja predstavnika civilnog sektora koja su kao posmatrači učestvovali u radnoj grupi, može se očekivati da Nacrt bude predstavljen javnosti u toku maja 2021. godine, kroz poziv za javne konsultacije, a da sam Predlog zakona bude upućen Narodnoj skupštini tokom IV kvartala 2021. godine.
Predloge koje su predstavnici civilnog sektora Ana Toskić Cvetinović i Nemanja Nenadić predstavili članovima radne grupe možete pogledati na sledećem linku:
Predlozi predstavnika civilnog društva

Kategorije

Dobro upravljanjeVestiJavne tajne