Partneri Srbija

Studija slučaja: Strateški postupci protiv učešca javnosti u Srbiji (SLAPP)

12.05.2021.

Autori/ke: Damjan Mileusnić, Uroš Mišljenović, Milena Vasić, Nina Nicović, Marina Mijatović
Recenzentkinja: Ana Toskić Cvetinović
Lektura i korektura: Tamara Ljubović
Dizajn i prelom: Kliker Dizajn
Izdavač: Partneri Srbija
Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović
Beograd, april 2021. godine
Ova studija slučaja je deo zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partnera za demokratske promene Srbija da podstaknu veće učešće građana u odlučivanju kroz inicijativu „Građani imaju moć”. Izrada ove studije omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj studije je isključiva odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

Kategorije

PublikacijeEdukacijaGrađani imaju moćDemokratska infrastruktura