Partneri Srbija

Mehanizmi za zaštitu prava na pristup informacijama od javnog značaja

17.05.2021.

Imajući u vidu da pravo na pristup informacijama od javnog značaja predstavlja jedno od osnovnih oružja organizacija civilnog društva, istraživača i nezavisnih medija u istraživanju korupcije i kontroli rada nosilaca javne vlasti uopšte, kao i činjenicu da je godinu za nama obeležila pandemija virusa COVID- 19 i pokazala da nam je danas možda više nego ikad važno pravovremeno i tačno informisanje građana, u ovoj studiji slučaja predstavljeni su pravni mehanizmi koji stoje na raspolaganju tražiocima informacija u situacijama kada institucije odbijaju da dostave informacije od javnog značaja koje se odnose na njihov rad.

Radi ilustrativnijeg prikaza pravnih mogućnosti, u ovoj studiji je predstavljeno postupanje Državnog pravobranilaštva po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja koji su uputili Partneri Srbija, kao i dalje pravne radnje koje su Partneri Srbija preduzimali sa ciljem zaštite prava i sankcionisanja odgovornih za kršenje Zakona.

Predstavljanje raspoloživih pravnih mehanizama će, nadamo se, motivisati čitaoce da u većoj meri traže informacije od javnog značaja i da primenjuju navedene „složenije“ pravne mehanizme, sve u cilju unapređenja transparentnosti i odgovornosti u radu javnih institucija i njihovih rukovodilaca.

Ova studija slučaja deo je zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partnera za demokratske promene Srbija da podstaknu veće učešće građana u odlučivanju kroz inicijativu Građani imaju moć. Izrada ove studije omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj studije je isključiva odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

Kategorije

Dobro upravljanjeVestiGrađani imaju moć