Partneri Srbija

Otvorenost izvršne vlasti u Srbiji i regionu

09.09.2022.


Autori regionalnog dela: Centar za demokratsku tranziciju, Crna Gora
Autorka nacionalnog dela: Milica Tošić, Partneri Srbija
Istraživači i saradnici: Kristina Kalajdžić i Damjan Mileusnić, Partneri Srbija
Recenzent: Ana Toskić Cvetinović
Izdavač: Partneri Srbija
Prelom i dizajn: Kliker dizajn
Godina: Beograd, jul 2022. godine


Ovaj dokument je deo projekta koji finansira Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED). Sadržaj ne odražava nužno mišljenje donatora

Kategorije

Vladavina pravaDobro upravljanjePublikacijeUpotreba novih medija za promociju transparentnosti vlasti