Partneri Srbija

Transparentnost u pravosuđu zavisi od pojedinaca pokazuje istraživanje Partnera Srbija

11.09.2022.

Partneri Srbija sproveli su istraživanje o stanju u oblasti transparentnosti sudova i tužilaštava. Istraživanje je sprovedeno u periodu od avgusta 2021. do jula 2022. godine i sastojalo se iz tri tematske celine:

  • Proaktivna transparentnost i komunikacija pravosudnih organa putem internet stranica.
  • Reaktivna transparentnost (postupanje pravosudnih organa po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja).
  • Saradnja pravosudnih organa i medija.
Rezultati izrađene analize pokazuju da ne postoji ujednačen pristup u komunikaciji sudova, odnosno tužilaštava bilo da se radi o informacijama koje su dostupne na sajtovima ovih institucija, odgovaranju na zahteve za pristup informacijama od javnog značaja, ili direktnoj komunikaciji i saradnji sudova i tužilaštava sa medijima. Ovo istraživanje je pokazalo i da komunikacija, bilo ona usmena ili pisana, najviše zavisi od pojedinaca koji su unutar sudova, odnosno tužilaštava zaduženi za komuniciranje sa javnošću.

Na osnovu pretrage sajtova sudova i tužilaštava uočen je veliki nesklad u broju, vrsti i kvalitetu informacija koje su na sajtovima dostupne. Većina sudova i tužilaštava iz uzorka ne objavljuju vesti o svom radu, čak ni kada se radi o postupcima koji su od povećanog interesa javnosti.  Takođe, pretragom sajtova je utvrđeno, da ne postoje informacije o planiranim ili održanim konferencijama za medije, što pokazuje da ne postoji kultura proaktivnog izlaženja u javnost sa informacijama koje se tiču istraga i sudskih postupaka za koje postoji povećano interesovanje javnosti i medija.
Kada se radi o postupanju po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, ovo istraživanje je pokazalo da transparentnost sudova i tužilaštava opada ukoliko su predmet zahteva informacije koje su medijski interesantne i potencijalno uključuju nosice javnih funkcija.

Većina sudova i tužilaštava je dostavila statističke podatke, ali je odbila zahteve u delu koji se odnosi na dostavljanje kopija optužnih akata. Na osnovu odgovora sudova i tužilaštava može se zaključiti i da ne postoji jedinstvena praksa sudova, odnosno tužilaštava u situacijama kada su im upućeni istovetni zahtevi.

U pogledu saradnje pravosuđa i medija na osnovu sprovedenog istraživanja koje je uključivalo i organizovanje konsultativnih sastanaka sa predstavnicima pravosuđa i novinarima, izdvajamo neke od uočenih probleme i izazova u saradnji:

Tokom sastanaka mediji su istakli da uspešnost dobijanja informacija i saradnje najviše zavisi od pojedinaca koji su zaduženi za komunikaciju sa medijima i odgovaranje na zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.
Predstavnici medija i medijskih udruženja su se složili i da postoji selektivnost u postupanju sudova i tužilaštava po upitima i zahtevima novinara i da što je veći značaj postupka i veće interesovanje javnosti, sudovi i tužilaštva su po pravilu sve zatvorenija. Takođe, istakli su i da postoji razlika u komunikaciji između viših i osnovnih sudova, odnosno osnovnihi viših tužilaštava.

Kao posebno značajno istaknut je problem nepostojanje odgovornosti i stvarnih sankcija za institucije koje ćute i koje su netransparentne. U praksi ne postoje kazne za predsednike sudova ili portparole ukoliko ne odgovore na upit novinara, ili zbog toga što ne objavljuju vesti na veb- sajtovima. Stoga, nedostatak stvarne odgovornosti omogućava ovim insitutcijama da se sve više zatvaraju.

Rezultati istraživanja biće predstavljeni 20. septembra 2022. godine na događaju “Korak napred ka boljoj komunikaciji pravosuđa, medija i građana”, koji zajedno organizuju Nezavisno udruženje novinara Srbije i Partneri Srbija.

Celo istraživanje predstavljeno je u publikaciji “Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa” i dostupno je na veb-sajtu organizacije Partneri Srbija.
 
Izradu ove publikacije podržao je Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i  sprovođenje zakona. Mišljenja, nalazi i zaključci iskazani u ovoj publikaciji su stavovi autora i ne predstavljaju nužno stavove Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Kategorije

Vladavina pravaVestiUnapređenje poverenja građana u pravosudni sistem Srbije