Partneri Srbija

Partneri Srbija pozdravljaju povlačenje Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima

26.12.2022.

Partneri Srbija pozdravljaju odluku Vlade Srbije da se iz procedure povuče Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima.

Podsetimo, Partneri Srbija i grupa organizacija civilnog društva koja se bavi zaštitom ljudskih prava ukazali su na niz problematičnih rešenja Nacrta koja mogu imati negativne posledice po prava i slobode građana. Nacrtom je bilo predviđeno uvođenje masovnog biometrijskog video nadzora koji bi imao velike posledice po pravo na privatnost i druga prava i slobode građana. Takođe, Nacrtom su bila proširena ovlašćenja policije za ulazak u stan građana bez naloga suda, kao i nova sredstva za razbijanje protesta upotrebom zvučnih topova i gumenih metaka čime se direktno ugrožava sloboda govora i pravo na okupljanje građana, itd.
 
Stoga, pozdravljamo odluku Vlade, i nadamo se nastavku dijaloga sa svim zainteresovanim učesnicima. Partneri Srbija nastaviće da prate proces izrade i donošenja novog Zakona o unutrašnjim poslovima, kao i drugih propisa koji utiču na prava građana, a posebno prava na privatnost koje je dodatno ugroženo usled primene novih tehnologija. Odluke o tome kakvo društvo želimo da gradimo moraju se donositi kroz širok društveni dijalog, i nadamo se da će na tome biti zasnovani naredni zakonodavni procesi.

Kategorije

Vesti