Partneri Srbija

Otvorenost izvršne vlasti u Srbiji

25.09.2023.

Autorka: Milica Tošić, Partneri Srbija

Istraživači i saradnici: Jasna Stojanović, Kristina Kalajdžić i Damjan Mileusnić

Recenzent: Ana Toskić Cvetinović

Izdavač: Partneri Srbija
Prelom i dizajn: Kliker dizajnOvaj dokument je deo projekta koji finansira Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED). Sadržaj ne odražava nužno mišljenje donatora.

Kategorije

Vladavina pravaDobro upravljanjePublikacijeUpotreba novih medija za promociju transparentnosti vlasti