Partneri Srbija

Analiza stanja u oblasti borbe protiv visokotehnološkog kriminala i inspekcijskog nadzora u oblasti informacione bezbednosti

17.01.2024.

 Autori:

 dr Milana Pisarić

 Mihailo Pavlović

 Milan Stefanović

 Milica Tošić

 Recenzentkinja:

 Ana Toskić Cvetinović

 Izdavač:

 Partneri Srbija

 Prelom i dizajn:

 Kliker dizajn


Ova publikacija je izrađena uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan koji implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM), a finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost izdavača i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva, Center for Research and Policy Making (CRPM), Institute for Democracy and Mediation i Ministarsvta spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Kategorije

PublikacijeCyber bezbednost