Partneri za demokratske promene Srbija

Značajni dokumenti

Zakonski propisi Republike Srbije koji regulišu oblast medijacije (pored Zakona o posredovanju u rešavanju sporova) (.pdf)

Konvencija UN o međunarodnim sporazumima o rešavanju sporova koji proizilaze iz medijacije (.pdf)

Završni izveštaj projekta „E-learning škola demokratije i ljudskih prava“ 
(.pdf)

Izveštaj sa konferencije povodom obeležavanja Evropskog dana zaštite podataka o ličnosti 28. 01.2011. (.pdf)

Izveštaj o napretku Srbije 2010 sa aneksom (.pdf)