Analiza: Dostupnost informacija na internet stranicama centara za socijalni rad

14.01.2020.


U okviru Projekta Budućnost slobode informacija u Srbiji izrađeno je više sektorskih istraživanja na temu transparetnosti rada organa javne vlasti. Ova analiza odnosi se na dostupnost informacija o radu centara za socijalni rad u Republici Srbiji, a koje se nalaze na internet stranicama najvećih centara za socijalni rad u Srbiji.

Polje socijalne zaštite je veoma važno jer ima veliki značaj za razvoj kako pojedinca, tako i cele porodice. Zbog toga je bitno na koji način je država organizovala komunikaciju sa građanima i da li im je u potpunosti prilagodila mehanizme za informisanje o pravima i načinima ostvarivanja prava.

Ovaj dokument namenjen je pre svega institucijama u sistemu socijalnog rada, kako bi se ukazalo na uočene nedostatke u transparentnosti njihovog rada, sa posebnim osvrtom na informacije koje se pružaju korisnicima, a sve u cilju unapređenja stanja u pomenutim oblastima. Takođe, dokument je namenjen i drugim ustanovama čiji rad utiče na način ostvarivanja prava korisnika usluga centara za socijalni rad, kao i građanima kao korisnicima usluga centara za socijalni rad.

Analizu je izradila organizacija Pravni skener, a OVDE možete preuzeti celokupnu analizu.

Kategorije

IzdvajamoDobro upravljanjeBudućnost slobode informacija u SrbijiVesti