Analiza javnih nabavki - vakcina protiv gripa i vakcina za obaveznu imunizaciju

15.06.2022.

Izdavač: Partneri Srbija

Za izdavača: Blažo Nedić

Autorka: Marina Mijatović

Saradnica na istraživanju: Jelena Stanković

Dizaj: Ivana Zoranović

Godina: jun, 2022.

Analiza

Stavovi izraženi u ovom istraživanju ne moraju nužno odražavati stavove Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD, Američke agencije za međunarodni razvoj ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Kategorije

PublikacijeTajnost u oblasti javnog zdravlja