Partneri Srbija

Javne nabavke u zdravstvu tokom pandemije - rezultati istraživanja i izrađene preporuke

Javne nabavke u zdravstvu tokom pandemije - rezultati istraživanja i izrađene preporuke

Organizacije Partneri Srbija i Pravni Skener sprovele su istraživanje u vezi sa javnim nabavkama u zdravstvu tokom pandemije. Istraživanje ukazuje na niz nepravilnosti i specifičnosti u postupcima ja...

Saznajte više
Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Batut

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Batut

  Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Autori: Pravni skener i Partneri Srbija Dizaj: Ivana Zoranović Godina: jul, 2022.   Stavovi izraženi u ovom dokumentu ne moraju n...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Kancelariju za javne nabavke

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Kancelariju za javne nabavke

Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Autori: Pravni skener i Partneri Srbija Dizaj: Ivana Zoranović Godina: jul, 2022. Stavovi izraženi u ovom dokumentu ne moraju nužno odražavat...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Ministarstvo zdravlja

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Ministarstvo zdravlja

                            Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Autori: Pravni skener i Partneri Srbija Dizaj...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Republički fond za zdravstveno osiguranje

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Republički fond za zdravstveno osiguranje

Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Autori: Pravni skener i Partneri Srbija Dizaj: Ivana Zoranović Godina: jul, 2022. Stavovi izraženi u ovom dokumentu ne moraju nužno odražavat...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Agenciju za lekove i medicinska sredstva

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Agenciju za lekove i medicinska sredstva

Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Autori: Pravni skener i Partneri Srbija Dizaj: Ivana Zoranović Godina: jul, 2022. Stavovi izraženi u ovom dokumentu ne moraju nužno odražavati...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza javnih nabavki RTG aparata

Analiza javnih nabavki RTG aparata

Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Autorka: Marina Mijatović Saradnica na istraživanju: Jelena StankovićDizaj: Ivana ZoranovićGodina: jun, 2022.AnalizaStavovi izraženi u ovom istra...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza javnih nabavki - vakcina protiv gripa  i vakcina za obaveznu  imunizaciju

Analiza javnih nabavki - vakcina protiv gripa i vakcina za obaveznu imunizaciju

Izdavač: Partneri Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Autorka: Marina Mijatović Saradnica na istraživanju: Jelena Stanković Dizaj: Ivana Zoranović Godina: jun, 2022.AnalizaStavovi izraženi u ovom i...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza javnih nabavki  Univerzitetskog Kliničkog centra Niš

Analiza javnih nabavki Univerzitetskog Kliničkog centra Niš

Izdavač: Partneri SrbijaZa izdavača: Blažo NedićAutorka: Marina MijatovićSaradnica na istraživanju: Jelena StankovićDizaj: Ivana ZoranovićGodina: maj, 2022.Analiza Stavovi izraženi u ovom istraživa...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza javnih nabavki oksimetara i RTG filmova

Analiza javnih nabavki oksimetara i RTG filmova

Izdavač: Partneri SrbijaZa izdavača: Blažo NedićAutorka: Marina MijatovićSaradnica na istraživanju: Jelena StankovićDizaj: Ivana ZoranovićGodina: mart, 2022.Analiza Stavovi izraženi u ovom istraživan...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT