Izveštaj o sprovedenom konkursu

14.11.2018.

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOM KONKURSU

FOI-4-ALL

Jačanje uticaja civilnog društva kroz upotrebu informacija od javnog značaja u Republici Srbiji

u okviru projekta

Budućnost slobode informacija u Srbiji

U okviru projekta Budućnost slobode informacija u Srbiji koji Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) sprovode u saradnji sa Biroom za društvena istraživanja (BIRODI) i Pravnim skenerom, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, 5. aprila 2018. godine objavljen je konkurs za podršku organizacijama civilnog društva pod nazivom „FOI-4-ALL – Jačanje uticaja civilnog društva kroz upotrebu informacija od javnog značaja u Republici Srbiji.” Na konkurs se prijavilo 59 organizacija širom Srbije sa ukupno 60 predloga akcija.

Odabir predloga akcija izvršen je nakon temeljnog rada selekcione komisije koja se rukovodila kriterijumima navedenim u pozivu konkursa. Podršku je dobilo sledećih pet predloga akcija:

  1. „Za bolji kvalitet vazduha kroz transparentno i odgovorno upravljanje podacima”, koji je podnelo udruženje Fraktal iz Beograda, sa ukupno osvojenih 100 poena. U okviru akcije analizira se rad lokalnih samuprava, zavoda za javno zdravlje i drugih relevantnih institucija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti vazduha i Zakona o zaštiti životne sredine;
  2. „Građani u akciji za transparentan i odgovoran rad internih revizora”, koji je podnelo Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju iz Užica, sa ukupno osvojenih 100 poena. U okviru akcije analiziraju se dostupnost i funkcionalnost internih revizija u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim javnim preduzećima;
  3. „Korak ka proaktivnoj transparentnosti budžetskog procesa”, koji je podnelo udruženje Podrinjski antikorupcijski tim iz Loznice, sa ukupno osvojenih 97 poena. U okviru akcije istražuje se nivo transparentnosti budžetskog procesa, kao i zainteresovanost odbornika, aktivnih građana, civilnog društva i medija/novinara za uključivanje u proces donošenja i kontrole potrošnje budžeta u Loznici i Šapcu;
  4. „Pravosuđe pod lupom: Otvoreno o sudskim presudama u slučajevima korupcije”, koji je podnelo Bečejsko udruženje mladih iz Bečeja, sa ukupno osvojenih 96 poena. U okviru akcije istražuje se praksa sudova, javnog tužilaštva i javnog pravobranilaštva u vezi sa prijavama koje je Državna revizorska institiucija podnela u okviru revizije budžeta lokalnih vlasti u proteklih 10 godina;
  5. „Budućnost slobode informacija u cilju zaštite životne sredine Grada Pirota”, koji je podnelo udruženja Pirgos iz Pirota, sa ukupno osvojenih 95 poena. U okviru akcije istražuje se proces izgradnje hidroelektrana, analizira problem nedostatka informacija o zagađivačima na teritoriiji Grada Pirota i sprovode obuke lokalnih aktivista u oblasti dostupnosti informacija o zaštiti životne sredine.
Organizacije čije prijave nisu dobile podršku o tome su obaveštene 25. jula 2018. Konkurencija na konkursu bila izuzetno jaka, a ukupno 17 predloga akcija ocenjeno je ukupnom ocenom većom od 90. Zahvaljujemo se svim podnosiocima predloga na učešču i pozivamo ih da se uključe u dalji tok projekta.

Detaljnije informacije o sprovedenom procesu odabira istraživačkih akcija, kao i o sadržaju podržanih akcija, možete pronaći u Izveštaju o sprovedenom konkursu.

 

Kategorije

Dobro upravljanjeBudućnost slobode informacija u SrbijiVesti