Partneri Srbija pozvali Poverenika da reaguje na kršenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

25.08.2023.

Partneri Srbija uputili su Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti inicijativu za preispitivanje prekršajne odgovornosti sudova i tužilaštava zbog propuštanja da ažuriraju i objave informatore o radu na Portalu Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu.

Inicijativa je nastala nakon istraživanja Partnera Srbija koje je uključivalo i analizu sadržaja informatora o radu sudova i tužilaštava na Portalu Poverenika.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od 01. do 08. avgusta 2023. godine, a rezultati pokazuju da većina informatora o radu osnovnih sudova i tužilaštava ne sadrži sve kategorije podataka koji treba da budu objavljeni, kao i da podaci koji postoje nisu ažurirani u 2023. godini. Samo jedna institucija iz uzorka ima sve kategorije podataka objavljene u informatoru, a istovremeno i revidirane podatke u 2023. godini.

U članu 39. Zakona se navodi da se ažuriranje informatora o radu mora izvršiti najkasnije 30 dana od dana nastale promene. Kada se to uporedi sa vrstom informacija koje treba da se objavljuju u informatorima, poput podataka o javnim nabavkama, podataka o budžetu, odnosno finansijskom planu, izvorima prihoda, podataka o isplaćenim platama i drugim primanjima, jasno je da su sve institucije minimalno jednom od početka 2023. godine bile dužne da ažuriraju informatore. Međutim, analiza Portala pokazuje da veliki broj institucija iz uzorka nije ažurirao informator o radu u toku 2023. godine, kao i da veliki broj institucija nema sve kategorije podataka objavljene u informatorima o radu, što onemogućava informisanje građana o njihovom radu.

Budući da je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u članu 46. propisano da je propuštanje izrade i ažuriranja informatora o radu prekršaj, pozivamo Poverenika da primeni svoja ovlašćenja i utvrdi odgovornost zbog propuštanja organa vlasti da ažuriraju informatore o radu, odnosno zbog toga što nisu objavili informator o radu na Portalu.

Inicijativa upućena Povereniku dostupna je na linku.

Kategorije

PrivatnostPartneri SrbijaVestiUnapređenje poverenja građana u pravosudni sistem Srbije