Partneri Srbija

Vesti

Istraživanje Partnera Srbija pokazuje da pravosuđe nije ostvarilo značajniji napredak u oblasti transparentnosti - Izrada podzakonskih akata prilika da se javnost u radu pravosuđa detaljnije uredi

Istraživanje Partnera Srbija pokazuje da pravosuđe nije ostvarilo značajniji napredak u oblasti transparentnosti - Izrada podzakonskih akata prilika da se javnost u radu pravosuđa detaljnije uredi

25.09.2023.

Drugu godinu za redom, organizacija Partneri Srbija sprovodi istraživanje o stanju transparentnosti sudova i tužilaštava u Republici Srbiji.

Saznajte više
Otvorene prijave za Školu privatnosti

Otvorene prijave za Školu privatnosti

20.09.2023.

Sa zadovoljstvom pozivamo sve one koji žele da saznaju više o razvoju prava na privatnost, savremenim izazovima za zaštitu privatnosti, posebno u kontekstu razvoja novih tehnologija i bezbednosnih pretnji, ali i o načinima na koje mogu da ostvare i zaštite svoje pravo na privatnost u različitim sferama života, da se prijave za učešće u ovogodišnjoj Školi privatnosti.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
I ove godine želimo dobrodošlicu Emily Wright!

I ove godine želimo dobrodošlicu Emily Wright!

04.09.2023.

Nakon stažiranja u Partnerima Srbija prošlog leta, Emily se ovog septembra vratila u Beograd i narednih 10 meseci biće deo našeg tima, kao Fulbrajt stipendistkinja. Njeno istraživanje biće fokusirano na uticaj korišćenja digitalnih tehnologija od strane javne uprave na ljudska prava i ulogu organizacija civilnog društva u demokratskim procesima u Srbiji.

Saznajte više
Procesi usvajanja propisa: Nedostatak otvorenosti za javnost i odsustvo suštinske rasprave u Narodnoj skupštini

Procesi usvajanja propisa: Nedostatak otvorenosti za javnost i odsustvo suštinske rasprave u Narodnoj skupštini

31.08.2023.

Partneri Srbija su tokom 2023. godine pratili dvanaest regulatornih procesa, kako bi se utvrdilo u kojoj meri su oni bili otvoreni za javnost, i na koji način je Narodna skupština sprovodila svoja zakonodavna ovlašćenja.

Saznajte više
Partneri Srbija pozvali Poverenika da reaguje na kršenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Partneri Srbija pozvali Poverenika da reaguje na kršenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

25.08.2023.

Partneri Srbija uputili su Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti inicijativu za preispitivanje prekršajne odgovornosti sudova i tužilaštava zbog propuštanja da ažuriraju i objave informatore o radu na Portalu Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu.

Saznajte više
Glavni nedostaci Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o elektronskim medijima i Zakona o elektronskim komunikacijama i njihova usklađenost sa međunarodnim standardima

Glavni nedostaci Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o elektronskim medijima i Zakona o elektronskim komunikacijama i njihova usklađenost sa međunarodnim standardima

26.07.2023.

U okviru projekta Greater Internet Freedom, Partneri Srbija izradili su analize tri važna zakona u Srbiji – Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o elektronskim medijima i Zakona o elektronskim komunikacijama.

Saznajte više
Tajnost podataka - sistemski neuređena oblast

Tajnost podataka - sistemski neuređena oblast

12.07.2023.

Nakon što je odbačena krivična prijave protiv policajke Katarine Petrović za krivično delo zloupotreba službenog položaja iz Krivičnog zakonika Srbije, protiv nje je podignut novi optužni predlog, ovog puta zbog navodnog kršenja Zakona o tajnosti podataka. Kako mediji prenose, ona se sumnjiči da je neovlašćenom licu dostavila dokumenta koji su joj povereni i predstavljaju tajne podatke sa oznakom tajnosti "poverljivo" iz pomenutog zakona.

Saznajte više
Evropski sud za ljudska prava utvrdio da je obrada biometrijskih podataka demonstranta intruzivna i nesrazmerna svrsi

Evropski sud za ljudska prava utvrdio da je obrada biometrijskih podataka demonstranta intruzivna i nesrazmerna svrsi

04.07.2023.

Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) danas je doneo prvostepenu presudu u predmetu Glukhin protiv Rusije (Glukhin v. Russia, 11519/20), kojom je jednoglasno utvrđena povreda člana  8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) i člana 10 (sloboda izražavanja) Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Saznajte više
Istraživanje “SARADNJA OCD SA DONOSIOCIMA ODLUKA“

Istraživanje “SARADNJA OCD SA DONOSIOCIMA ODLUKA“

04.04.2023.

Partneri Srbija Vas pozivaju na predstavljanje nacrta izveštaja o saradnji organizacija civilnog društva i organa javne vlasti u Republici Srbiji.

Saznajte više