Blog

Tajnost podataka - sistemski neuređena oblast

Tajnost podataka - sistemski neuređena oblast

12.07.2023.

Nakon što je odbačena krivična prijave protiv policajke Katarine Petrović za krivično delo zloupotreba službenog položaja iz Krivičnog zakonika Srbije, protiv nje je podignut novi optužni predlog, ovog puta zbog navodnog kršenja Zakona o tajnosti podataka. Kako mediji prenose, ona se sumnjiči da je neovlašćenom licu dostavila dokumenta koji su joj povereni i predstavljaju tajne podatke sa oznakom tajnosti "poverljivo" iz pomenutog zakona.

Saznajte više
Želimo da znamo šta ste radili prošlog leta

Želimo da znamo šta ste radili prošlog leta

13.01.2023.

Prošlo je samo dve nedelje od kako je Ministarstvo unutrašnjih poslova (čak drugi put za 16 meseci) povuklo iz procedure Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima, a ovaj proces i sporni Nacrt gotovo niko više i ne pominje. Da li pod pritiskom drugih dnevno-političkih događaja, ili usled opšteg opuštanja zbog perioda praznika, tek pitanja poput proširenja policijskih ovlašćenja ili političke kontrole nad policijom, nisu više tema u Srbiji.

Saznajte više
Gde je transparentnost u nacrtima zakona o radu pravosuđa

Gde je transparentnost u nacrtima zakona o radu pravosuđa

10.01.2023.

Analiza nacrta zakona o pravosuđu pokazuje da unapređenje transparentnosti rada pravosuđa nije visoko na lestvici prioriteta reforme pravosudnog sistema.

Saznajte više
Transparentnost dolazi sa vrha

Transparentnost dolazi sa vrha

13.09.2022.

U okviru projekta „Unapređenje poverenja građana u pravosudni sistem Srbije“ Partneri Srbija sprovode istraživanje o transparentnosti sudova i tužilaštava. Imajući u vidu da pojam transparentnosti obuhvata i proaktivnu komunikaciju sudova i tužilaštava sa građanima, Partneri Srbija su analizirali i strateška dokumenta u oblasti komunikacija koja se odnose na sudove i tužilaštva.

Saznajte više
Hajde da pričamo o aktivistima

Hajde da pričamo o aktivistima

29.06.2022.

Imajući u vidu da je delatnost aktivista najčešće usmerena protiv neodgovornog ili nezakonitog postupanja javnih institucija, najlukrativnijih preduzeća i pojedinaca sa jakom finansijskom i političkom potporom, jasno je da pritisci koji se na aktiviste vrše mogu imati ogromne razmere. Ovi pritisci nekada su u formi verbalnih optužbi, zastrašivanja, marginalizovanja aktivista, otežavanja njihovog rada na razne načine, ali i u formi fizičkih napada, ozbiljnih pretnji, a sve češće i pokretanja takozvanih strateških postupaka protiv učešća javnosti, odnosno SLAPP postupaka.

Saznajte više
Kako do pravde?

Kako do pravde?

20.06.2022.

Generalno gledano, kada god su Vaša lična ili imovinska prava povređena ili ugrožena, Vi imate pravo da tražite njihovu zaštitu  pred javnim tužilaštvom i sudom. U kontekstu pritisaka koje aktivisti trpe, ovo je naročito naglašeno jer njihov aktivizam povlači za sobom takozvana markiranja od strane nadležnih organa, čiji mehanizmi  u stvari budu zloupotrebljeni upravo od onih protiv kojih se aktivisti bore. Najčešće su u pitanju zastrašivanja u vidu podnošenja krivičnih prijava protiv aktivista kao osumnjičenih, i to za iste one  događaje u kojima se oni bore za prava građana, i u kojima bi eventualno imali položaj oštećene strane. Dakle, obrću se procesne „uloge“ a sve u svrhu obeshrabrivanja njihovog aktivističkog delanja. Putem ovog bloga možete da se upoznate sa nekim zakonskim mehanizmima koji Vam mogu pomoći da zaštitite svoja prava i u isto vreme pomognete nadležnim organima da uvide da se njihova nadležnost zloupotrebljava.  

Saznajte više
Da li su veb-sajtovi sudova i tužilaštava dovoljno informativni?

Da li su veb-sajtovi sudova i tužilaštava dovoljno informativni?

24.05.2022.

Istraživanje Partnera Srbija pokazalo je veoma nizak stepen komunikacije tužilaštava i sudova sa građanima, a na osnovu analize sadržaja veb-strana ovih institucija.

Saznajte više
MARKETING I NOVA ERA PRIVATNOSTI

MARKETING I NOVA ERA PRIVATNOSTI

24.01.2022.

Zaštita ličnih podataka je ušla u naš privatni, ali i profesionalni život “na velika vrata”. Delimično je tako usled relativno novih setova propisa koji regulišu ovu oblast, ali i usled dramatičnog razvoja tehnologije i “tool-ova”, koji omogućavaju da se danas sa podacima uradi mnogo više nego što je to bio slučaj pre nekoliko godina.

Saznajte više
Zašto je bitan uravnoteženi pristup u upravljanju podacima?

Zašto je bitan uravnoteženi pristup u upravljanju podacima?

19.01.2022.

Biznisi moraju da znaju šta žele da postignu i urade sa podacima kojima raspolažu.

Saznajte više
Novi Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi – Da li se prava građana (ipak) ostvaruju na ulici?

Novi Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi – Da li se prava građana (ipak) ostvaruju na ulici?

31.12.2021.

„Suverenost potiče od građana koji je vrše referendumom, narodnom inicijativom i preko svojih izabranih predstavnika“ propisuje član 2. stav 1. Ustava Republike Srbije. Koliko su referendum i narodna inicijativa značajne institucije u demokratskom društvu (ili bi to trebalo da budu), govori i to da ih najviši pravni akt naše zemlje garantuje jednim od prvih članova, i čini ih potpuno ravnopravnim sa odlukama izabranih predstavnika (narodnih poslanika). Imajući u vidu da je Narodna skupština punomoćnik biračkog tela, građani referendumom i narodnom inicijativom drže kontrolu nad vršenjem javnih poslova, te svako ograničavanje ovog prava predstavlja potencijalno ugrožavanje demokratskih vrednosti i harmonije predstavničkog sistema.

Saznajte više