Partneri Srbija

Blog

MARKETING I NOVA ERA PRIVATNOSTI

MARKETING I NOVA ERA PRIVATNOSTI

24.01.2022.

Zaštita ličnih podataka je ušla u naš privatni, ali i profesionalni život “na velika vrata”. Delimično je tako usled relativno novih setova propisa koji regulišu ovu oblast, ali i usled dramatičnog razvoja tehnologije i “tool-ova”, koji omogućavaju da se danas sa podacima uradi mnogo više nego što je to bio slučaj pre nekoliko godina.

Saznajte više
Zašto je bitan uravnoteženi pristup u upravljanju podacima?

Zašto je bitan uravnoteženi pristup u upravljanju podacima?

19.01.2022.

Biznisi moraju da znaju šta žele da postignu i urade sa podacima kojima raspolažu.

Saznajte više
Novi Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi – Da li se prava građana (ipak) ostvaruju na ulici?

Novi Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi – Da li se prava građana (ipak) ostvaruju na ulici?

31.12.2021.

„Suverenost potiče od građana koji je vrše referendumom, narodnom inicijativom i preko svojih izabranih predstavnika“ propisuje član 2. stav 1. Ustava Republike Srbije. Koliko su referendum i narodna inicijativa značajne institucije u demokratskom društvu (ili bi to trebalo da budu), govori i to da ih najviši pravni akt naše zemlje garantuje jednim od prvih članova, i čini ih potpuno ravnopravnim sa odlukama izabranih predstavnika (narodnih poslanika). Imajući u vidu da je Narodna skupština punomoćnik biračkog tela, građani referendumom i narodnom inicijativom drže kontrolu nad vršenjem javnih poslova, te svako ograničavanje ovog prava predstavlja potencijalno ugrožavanje demokratskih vrednosti i harmonije predstavničkog sistema.

Saznajte više
U kom delu javnog sektora ima najviše korupcije?

U kom delu javnog sektora ima najviše korupcije?

30.12.2021.

U avgustu i septembru ove godine Partneri Srbija poslali su zahteve za pristup informacijama od javnog značaja svim sudovima i tužilaštvima koja procesuiraju slučajeve u oblasti korupcije, sa upitom da nam dostave informacije koje se odnose na tekuće istrage i sudske predmete.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
(Unapred) poznata lica

(Unapred) poznata lica

13.12.2021.

Nije ništa novo u Srbiji da zakoni koji su tu da štite građane mogu biti okrenuti protiv njih samih. Ali ono što jeste novo je sledeći način zloupotrebe javnih ovlašćenja: kako da se zakoni okrenu protiv aktivista koji žele da isprave nepravdu i pomognu građanima kako da se zaštite.

Saznajte više
ZOVI 112

ZOVI 112

25.10.2021.

Nacionalni centar 112, koji je nadležan za prijem i prenos informacija koje se odnose na zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih i kulturnih dobara...

Saznajte više
5 godina borbe da informacije od javnog značaja budu dostupnije građanima

5 godina borbe da informacije od javnog značaja budu dostupnije građanima

13.09.2021.

Da li će proces koji traje gotovo 5 godina rezultovati usvajanjem predloženih izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u jesenjem zasedanju Skupštine?

Saznajte više
Buka kao zagađivač života

Buka kao zagađivač života

24.08.2021.

Građani Srbije se godinama unazad bore za svoj miran san, bez adekvatne podrške i saradnje nadležnih organa

Saznajte više
Tajno, tajnije, najtajnije

Tajno, tajnije, najtajnije

23.06.2021.

Hoće li skriveni ugovori i nepoznati rashodi postati standard

Saznajte više