Blog

Da li poslodavac sme da čita elektronsku poštu i prepiske zaposlenih?

Da li poslodavac sme da čita elektronsku poštu i prepiske zaposlenih?

18.01.2016.

Autorka: Ana Toskić U presudi od 12. januara 2016. godine, povodom predstavke rumunskog državljanina otpuštenog jer je poslovni Yahoo Messenger nalog koristio u privatne svrhe, Evropski sud za ljudsk...

Saznajte više
Medijacija i advokatura – predrasuda ili interes

Medijacija i advokatura – predrasuda ili interes

18.01.2016.

Medijacija, kao jedan od oblika alternativnog rešavanja sporova (eng: Alternative Dispute Resolution – ADR), je proces u kome treće neutralno lice – medijator, pomaže stranama u sukobu da dođu do obos...

Saznajte više
Država troši novac na unapred izgubljene postupke

Država troši novac na unapred izgubljene postupke

14.11.2014.

Autor: Momir Ilić Intervju je dat Dnevnom listu Blic U presudi od 12. januara 2016. godine, povodom predstavke rumunskog državljanina otpuštenog jer je poslovni Yahoo Messenger nalog koristio u priv...

Saznajte više
Da li naši poslanici štite našu privatnost?

Da li naši poslanici štite našu privatnost?

13.12.2013.

Krajem novembra u Narodnoj skupštini usvojen je Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja. Ubrzo je u medijima pokrenuta polemika o eventualnom formiranju nekakvog r...

Saznajte više
O upotrebi bespilotnih letilica za potrebe video nadzora

O upotrebi bespilotnih letilica za potrebe video nadzora

05.05.2013.

Bespilotne letelice odnosno dronovi mahom se pominju kada se izveštava o vojnim intervencijama. Međutim, dronovi nalaze primenu i izvan konflikata, unutar nacionalnih granica, a koriste se za nadgleda...

Saznajte više
Diskriminacija žena i praksa Evropskog suda za ljudska prava

Diskriminacija žena i praksa Evropskog suda za ljudska prava

18.02.2013.

Autorka: Ana Dešić Womens-Rights-Image-2Jednakost ljudi predstavlja stari demokratski zahtev sadržan u Deklaraciji prava čoveka i građanina: „Ljudi se rađaju i žive slobodni i jednaki u pravima“[1]....

Saznajte više
Žene i tržište rada u Srbiji: Tolerancija prema diskriminaciji?

Žene i tržište rada u Srbiji: Tolerancija prema diskriminaciji?

21.05.2010.

Autorka: Ana Dešić Informisanje žena o diskriminaciji i drugim vidovima kršenja prava u sferi rada i zapošljavanja, razvijanje sistema besplatne pravne pomoći za žene izložene diskriminaciji na tržiš...

Saznajte više