Partneri Srbija

Blog

Skriveni rad državnih firmi – najgore od oba sveta

Skriveni rad državnih firmi – najgore od oba sveta

05.11.2018.

Autor:Uroš Mišljenović Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 22.marta objavilo je Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. I pored d...

Saznajte više
Odnos arbitraže i medijacije u rešavanju kompleksnih sporova

Odnos arbitraže i medijacije u rešavanju kompleksnih sporova

01.12.2017.

Autor:Blažo Nedić Modern business practice requires various dispute resolution options in order to effectively manage conflicts incumbent in the global commercial arena. International dispute resolut...

Saznajte više
Kako sudske odluke štite našu privatnost? Slučaj Vukota-Bojić protiv Švajcarske

Kako sudske odluke štite našu privatnost? Slučaj Vukota-Bojić protiv Švajcarske

24.10.2016.

Autorka: Ana Toskić Evropski sud za ljudska prava (ESLJP, Sud) 18. oktobra 2016. doneo je još jednu presudu u kojoj razmatra eventualnu povredu prava iz člana 8. Evropske konvencije o ljudskim pravim...

Saznajte više
Da li poslodavac sme da čita elektronsku poštu i prepiske zaposlenih?

Da li poslodavac sme da čita elektronsku poštu i prepiske zaposlenih?

18.01.2016.

Autorka: Ana Toskić U presudi od 12. januara 2016. godine, povodom predstavke rumunskog državljanina otpuštenog jer je poslovni Yahoo Messenger nalog koristio u privatne svrhe, Evropski sud za ljudsk...

Saznajte više
Medijacija i advokatura – predrasuda ili interes

Medijacija i advokatura – predrasuda ili interes

18.01.2016.

Medijacija, kao jedan od oblika alternativnog rešavanja sporova (eng: Alternative Dispute Resolution – ADR), je proces u kome treće neutralno lice – medijator, pomaže stranama u sukobu da dođu do obos...

Saznajte više
Država troši novac na unapred izgubljene postupke

Država troši novac na unapred izgubljene postupke

14.11.2014.

Autor: Momir Ilić Intervju je dat Dnevnom listu Blic U presudi od 12. januara 2016. godine, povodom predstavke rumunskog državljanina otpuštenog jer je poslovni Yahoo Messenger nalog koristio u priv...

Saznajte više
Da li naši poslanici štite našu privatnost?

Da li naši poslanici štite našu privatnost?

13.12.2013.

Krajem novembra u Narodnoj skupštini usvojen je Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja. Ubrzo je u medijima pokrenuta polemika o eventualnom formiranju nekakvog r...

Saznajte više
O upotrebi bespilotnih letilica za potrebe video nadzora

O upotrebi bespilotnih letilica za potrebe video nadzora

05.05.2013.

Bespilotne letelice odnosno dronovi mahom se pominju kada se izveštava o vojnim intervencijama. Međutim, dronovi nalaze primenu i izvan konflikata, unutar nacionalnih granica, a koriste se za nadgleda...

Saznajte više
Diskriminacija žena i praksa Evropskog suda za ljudska prava

Diskriminacija žena i praksa Evropskog suda za ljudska prava

18.02.2013.

Autorka: Ana Dešić Womens-Rights-Image-2Jednakost ljudi predstavlja stari demokratski zahtev sadržan u Deklaraciji prava čoveka i građanina: „Ljudi se rađaju i žive slobodni i jednaki u pravima“[1]....

Saznajte više
Žene i tržište rada u Srbiji: Tolerancija prema diskriminaciji?

Žene i tržište rada u Srbiji: Tolerancija prema diskriminaciji?

21.05.2010.

Autorka: Ana Dešić Informisanje žena o diskriminaciji i drugim vidovima kršenja prava u sferi rada i zapošljavanja, razvijanje sistema besplatne pravne pomoći za žene izložene diskriminaciji na tržiš...

Saznajte više