Partneri Srbija

Blog

Sudski postupak u doba pandemije

Sudski postupak u doba pandemije

26.03.2020.

Šta se dešava sa mojim predmetom tokom vanrednog stanja?

Saznajte više
Ljudska prava u vreme pandemije

Ljudska prava u vreme pandemije

24.03.2020.

Iako su vanredne okolnosti u kojima se većina sveta danas nalazi privremene, postoji verovatnoća da, bar deo te vanrednosti postane sastavni deo naše buduće svakodnevnice

Saznajte više
Da li samo kriminalci treba da budu zabrinuti zbog video nadzora?

Da li samo kriminalci treba da budu zabrinuti zbog video nadzora?

12.02.2020.

Obaveza je svih koji nas nadziru – bile to institucije ili kompanije – da svoje aktivnosti sprovode u skladu sa propisima

Saznajte više
Svi imamo pravo na pristup informacijama od javnog značaja

Svi imamo pravo na pristup informacijama od javnog značaja

28.01.2020.

Šta pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja podrazumeva?

Saznajte više
Medijacija i advokatura

Medijacija i advokatura

16.09.2019.

O opredeljenju za povećanje primene medijacije na međunarodnom planu svedoči i Singapurska konvencija o medijaciji, koju je Srbija nedavno potpisala već prilikom otvaranja, zajedno sa još 45 zemalja

Saznajte više
Šta raditi u slučaju diskriminacije na radnom mestu?

Šta raditi u slučaju diskriminacije na radnom mestu?

23.08.2019.

Kakav je postupak zaštite, kome se obratiti, i kako prepoznati diskriminaciju na poslu?

Saznajte više
Nova era medijacije u međunarodnim trgovinskim sporovima

Nova era medijacije u međunarodnim trgovinskim sporovima

16.08.2019.

Potpisivanje Singapurske konvencije omogućiće efikasno prekogranično izvršenje sporazuma postignutih putem medijacije

Saznajte više
Ko (ne) sme da nas prisluškuje?

Ko (ne) sme da nas prisluškuje?

31.07.2019.

Koliko je realna mogućnost prisluškivanja, a koliko je prisutan iracionalni strah?

Saznajte više
Pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka

Pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka

31.07.2019.

Šta su to podaci o ličnosti i obrada ličnih podataka, i koja su naša prava u vezi sa obradom ovih podataka?

Saznajte više
O trčanju i medijaciji

O trčanju i medijaciji

23.06.2019.

Ovo je samo jedan od primera u kome se medijacijom moglo doći do jednako dobrog, ako ne i boljeg rešenja, brže, bez bespotrebnog korišćenja javnih resursa i vremena suda

Saznajte više