Blog

Izmene i dopune ZOSPIOJZ-a – šta dalje?

Izmene i dopune ZOSPIOJZ-a – šta dalje?

16.06.2020.

Autorka: Kristina Kalajdžić 06. maja 2020. godine ukinuto je vanredno stanje uvedeno 15. marta zbog pandemije koronavirusa. I dok su pojedine mere o prevenciji širenja virusa COVID-19 i dalje...

Saznajte više
Pristup pravdi posle korone video medijacija nova šansa za efikasno rešavanje sporova

Pristup pravdi posle korone video medijacija nova šansa za efikasno rešavanje sporova

09.06.2020.

Autor: Blažo NedićGodine 2020. svet oko nas nepovratno se promenio. Poslovanje, putovanje, trgovina, edukacija, komunikacija, razonoda, održavanje društvenih kontakata i odnosa uopšte vi...

Saznajte više
Zaštita od mobinga i nakon pandemije

Zaštita od mobinga i nakon pandemije

09.06.2020.

Autor: Damjan Mileusnić Pandemija korona virusa u Srbiji polako jenjava, a veliki broj zaposlenih se, nakon dva meseca rada od kuće, postepeno vraća na svoja radna mesta. Imajući u vidu da aktuelna s...

Saznajte više
Sudski postupak u doba pandemije

Sudski postupak u doba pandemije

26.03.2020.

Autorka: Nastasija Stojanović, Projektni i administrativni koordinator u Partnerima Srbija Različiti povodi za proglašenje vanrednog stanja donose sa sobom i različite strahove svakog pojedinc...

Saznajte više
Ljudska prava u vreme pandemije

Ljudska prava u vreme pandemije

24.03.2020.

Autorka: Ana Toskić Cvetinović, izvršna direktorka Partnera Srbija Čitava planeta trenutno deli iste brige u vezi pandemije virusa COVID-19, pa se čini se da smo danas, u vreme opšte iz...

Saznajte više
Medijacija i advokatura

Medijacija i advokatura

16.09.2019.

Autorka: Blažo Nedić, advokat i predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbija Medijacija je proces u kome treće neutralno lice – medijator, pomaže stranama u sporu da dođu do međusobno pri...

Saznajte više
Šta raditi u slučaju diskriminacije na radnom mestu?

Šta raditi u slučaju diskriminacije na radnom mestu?

23.08.2019.

Autor: Damjan Mileusnić, mlađi istraživač u Partnerima Srbija Diskriminacija je termin koji se u poslednjih nekoliko godina sve češće koristi u javnom prostoru. Ali šta ona podrazu...

Saznajte više
Nova era medijacije u međunarodnim trgovinskim sporovima

Nova era medijacije u međunarodnim trgovinskim sporovima

16.08.2019.

Autor: Blažo Nedić, LL.M, Mediator, Trainer, Consultant and Attorney; Key Expert for Mediation and ADR at EU4VKS Project 7. avgusta 2019. godine na svečanoj ceremoniji u Singapuru, otvorena je za...

Saznajte više

14.08.2019.

...

Saznajte više
Pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka

Pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka

31.07.2019.

Autor:Kristina Klaljdžić, istraživač u Partnerima Srbija Postoje mnogi tekstovi koji govore o tome da je privatnost mrtva u eri interneta i modernih tehnologija. Kažu i da danas najveću valutu predst...

Saznajte više