Tri meseca bez Poverenika

Tri meseca bez Poverenika

Organizacije civilnog društva upozoravaju da se danas navršava tri meseca otkako je bivšem povereniku Rodoljubu Šabiću istekao mandat, a nadležni skupštinski Odbor za kulturu i informisanje nije otpoč...

Saznajte više
Unaprediti zaštitu prava na pristup informacijama od javnog značaja

Unaprediti zaštitu prava na pristup informacijama od javnog značaja

Dana 27.02.2019. godine, u hotelu Zira u Beogradu održan je okrugli sto „Budućnost slobode informacija u Srbiji“. Okrugli sto organizovan je u okviru projekta Budućnost slobode informacija u Srbiji ko...

Saznajte više
Analiza – Javne nabavke i pristup informacijama od javnog značaja

Analiza – Javne nabavke i pristup informacijama od javnog značaja

Autorka analize: Marina Mijatović (Pravni skener) Koizdavači: Partneri za demokratske promene Srbija i Pravni skener Prelom, lektura i korektura: Tamara Ljubović Januar 2019....

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza – Javno-privatna partnerstva i pristup informacijama od javnog značaja

Analiza – Javno-privatna partnerstva i pristup informacijama od javnog značaja

  Autori analize: Jovan Nicić i Ana Arsenijević Momčilović (Pravni skener) Koizdavači: Partneri za demokratske promene Srbija i Pravni skener Prelom, lektura i korektura: Tamara Lj...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Analiza – Postupanje prekršajnih sudova u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja

Analiza – Postupanje prekršajnih sudova u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja

Autor analize: Kristina Kalajdžić Saradnici na istraživanju: Ana Toskić, Uroš Mišljenović Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Prelom, lektura i korektura: Tamara Ljubovi...

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT
Okrugli sto „Budućnost slobode informacija u Srbiji“

Okrugli sto „Budućnost slobode informacija u Srbiji“

Partneri Srbija, Pravni skener i Biro za društvena istraživanja (BIRODI) organizuju okrugli sto na kojem će biti predstavljeni rezultati istraživanja o transparentnosti informacija i primeni mehanizam...

Saznajte više
Skupština još uvek nije pokrenula izbor novog Poverenika

Skupština još uvek nije pokrenula izbor novog Poverenika

Odbor za kulturu i informisanje nije pokrenuo postupak izbora Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i nije primio ni jedan predlog kandidata za izbor Poverenika, na...

Saznajte više
Izveštaj o sprovedenom konkursu

Izveštaj o sprovedenom konkursu

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOM KONKURSU FOI-4-ALL Jačanje uticaja civilnog društva kroz upotrebu informacija od javnog značaja u Republici Srbiji u okviru projekta Budućnost slobode informacija u Srbiji...

Saznajte više
Jesenja škola za studente novinartsva „Budućnost slobode informacija u Srbiji“

Jesenja škola za studente novinartsva „Budućnost slobode informacija u Srbiji“

Partneri Srbija na Srebrnom jezeru organizovali su Jesenju školu Budućnost slobode informacija u Srbiji za studente novinarstva i komunikologije. 44 studenta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, F...

Saznajte više
Primedbe i predlozi Upravnog suda o izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Primedbe i predlozi Upravnog suda o izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Upravni sud je svojim primedbama i predlozima na izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja upućenim Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, potvrdio stav g...

Saznajte više