Uspešno implementiran projekat „Kako komuniciramo demokratske promene?“

02.02.2020.

Glavni cilj projekta Kako komuniciramo demokratske promene? bio je podizanje opštih internih kapaciteta Partnera Srbija u oblasti komunikacija. Kroz obuke članova tima u oblasti komunikacije i tehničku podršku, projekat je omogućio da na struktuiran i jasan način komuniciramo sa građanima i drugim zainteresovanim subjektima, i  budemo uspešniji u komuniciranju poruka ka ciljnim grupama.
 
Aktivnosti projekta bile su usmerene pre svega na edukaciju građana o pravu na zaštitu podataka o ličnosti, ali i rukovalaca kako da unaprede sopstvene standarde u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Aktivnosti su obuhvatale planiranje i realizaciju medijskih kampanja i javnih događaja usmerenih na promovisanje prava na zaštitu podataka o ličnosti; unapređenje alata komunikacije - kao što su web sajt i društvene mreže, i razvijanje nove E- learning platforme.

Kategorije

E-learningVladavina pravaPartneri SrbijaEdukacijaVesti