Partneri Srbija

Aktivisti poručuju: Moć je u rukama građana

17.06.2022.

U Beogradu, 9. i 10. juna 2022. godine, održan je četvrti po redu forum „Građani imaju moć“ koji su zajednički organizovale organizacije Partneri Srbija, CRTA, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Događaj je održan u okviru istoimenog projekta koji navedene organizacije sprovode već duže od četiri godine, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Ovogodišnja tema događaja je bila aktivizam na lokalu, a kroz panele osvrnuli smo se na uspešne aktivističke priče koje su podržane tokom trajanja projekta, ali i na izazove sa kojima se suočavaju aktivisti, bezbednost aktivista i načine podrške aktivistima na lokalu.Prvi dan započeo je uvodnim panelom u kojem je napravljena retrospekcija uspeha i izazova ostvarenih tokom četiri godine sprovođenja projekta. Takođe, panelisti su se osvrnuli na trenutno stanje u kojem organizacije civilnog društva, novinari i aktivisti rade. Shanley Pinchotti, predstavnica USAID Serbia, istakla je da je ovaj projekat pokazao da ljudi na lokalnom nivou zaista brinu o svojoj zajednici, upućeni su u ekološke probleme i imaju volju i znanje da pokrenu promene u svojim lokalnim sredinama. Zbog toga je vrlo važno da se njihov glas čuje. Raša Nedeljkov, programski direktor organizacije CRTA istakao je da građani danas imaju više poverenja u rad organizacija civilnog društva nego ranije, i naveo podatak iz istraživanja javnog mnjenja prema kom 48% građana prepoznaje da organizacije civilnog društva rade u javnom interesu, što je veliki napredak u odnosu na ranija istraživanja. Istakao je i da građani danas, više nego ranijih godina prepoznaju organizacije civilnog društva kao partnere u borbi za svoja prava i javni interes. Ana Toskić Cvetinović, izvršna direktorka organizacije Partneri Srbija rekla je da u Srbiji trenutno ne postoji demokratska infrastruktura koja bi trebalo da omogući otvoren, inkluzivan i uzajamno obavezujući proces konsultacija između vlasti i građana. Navela je da kapacitet za građanski aktivizam jeste unapređen u poslednjih nekoliko godina, ali je neophodno dalje raditi na institucionalnim mehanizmima za učešće građana u donošenju odluka. Kao posebno važno, istakla je da je aktivistima i grupama koji štite javni interes u svojim lokalnim zajednicama neophodan trajan pristup pravnoj podršci, kako bi se zaštitili od pritisaka, ali i kako bi njihova borba imala efekte u vidu promena procedura i praksi institucija sistema. Danijel Dašić, direktor organizacije.


Nacionalna koalicija za decentralizaciju istakao je da je potrebno više direktne komunikacije sa građanima, te da aktivistima i građanima na lokalu treba pomoć civilnog sektora, odnosno da civilni sektor treba više da bude na lokalu i da priča sa ljudima. Bojan Elek iz organizacije Beogradski centar za bezbednosnu politiku osvrnuo se na pritiske koje trpe aktivisti i istakao da se kada je reč o bezbednosti aktivista stanje pogoršalo u poslednje četiri godine. Naveo je da su napadi danas sofisticiraniji, te da se aktivisti suočavaju sa zastrašivanjem i pravnim pritiscima, kao i napadima u online prostoru.