Partneri Srbija

Publikacije

Otvorenost parlamenata u Srbiji i regionu

Otvorenost parlamenata u Srbiji i regionu

Koncept otvorene uprave obuhvata širok spektar politika i praksi koji mogu dovesti do novih načina upravljanja, kako iz vladine, tako i iz perspektive građana - može promovisati dobro upravljanje i podstaći bolje odlučivanje, smanjenje korupcije i efikasnije usluge koje vlasti isporučuju građanima. Među ključnim karakteristikama otvorene uprave je transparentnost, odnosno dostupnost informacija i podataka potrebnih za kontrolu javne vlasti. Pored transparentnosti, ključni principi na kojima počiva otvorena uprava su participacija, odgovornost i integritet. Parlamenti su radili u veoma izazovnim političkim okolnostima koje su uticale na njihov rad i na sprovođenje zakonodavne i nadzorne funkcije. Parlamenti u regionu nisu radili na strateškim dokumentima i politikama koje bi doprinele razvoju praksi otvorenosti u njihovom radu, i uglavnom su bili u blokadama, krizama ili angažovani u aktivnostima koje nisu ciljale na veću demokratizaciju društva. U ovom dokumentu predstavljamo vam ključne nalaze istraživanja o otvorenosti zakonodavne vlasti.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Дигитална агенда у Србији, извештај за 2022. годину

Дигитална агенда у Србији, извештај за 2022. годину

Глобална пандемија изазвана КОВИД-19 вирусом брзином муње убрзала је прелазак у дигитално окружење. Услуге електронске управе нису биле изузетак од тога. У претходне 2 године забележен је пораст броја регистрованих корисника портала еУправа Републике Србије за 31%. Преко е-сервиса „Плати“ креирано је нешто више од 5 милиона уплатница, што је доказало његову релевантност за грађане. Као директна последица пандемије КОВИД-19, издато је 1.465.357 дигиталних зелених сертификата. Ово су веома добри резултати, али још увек постоји значајан простор за побољшање, посебно у областима усмерености на корисника и управљања производима и пројектима. На то указују увиди стечени истраживањем за извештај, као и одређена званична мерила. На пример, поједини индикатори из Акционог плана за спровођење Програма развоја е-Управе 2019- 22 још нису испунили своје циљеве.1 Усредсређеност на корисника и распрострањенија употреба е-услуга морају бити у првом плану како у краткорочним тако и у дугорочним активностима свих релевантних актера Дигиталне агенде.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Batut

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Batut

Proglašenje pandemije nastale virusom SARS-CoV-2 uticalo je na rast broja pacijenata u zdravstvenim ustanovama, na veći obim usluga u zdravstvenim ustanovama što se direktno odrazilo i na postupak javnih nabavki koje su sprovodile ustanove u okviru zdravstvenog sistema. Organizacije Partneri Srbija i Pravni skener sprovele su istraživanje javnih nabavki dobara koje su važne za lečenje pacijenata zaraženih virusom SARS-CoV-2. Na osnovu istraživanja izrađeno je pet analiza i niz preporuka za organe javne vlasti koji mogu da doprinesu unapređenju stanja u oblasti sprovođenja javnih nabavki u zdravstvu.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Kancelariju za javne nabavke

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Kancelariju za javne nabavke

Proglašenje pandemije nastale virusom SARS-CoV-2 uticalo je na rast broja pacijenata u zdravstvenim ustanovama, na veći obim usluga u zdravstvenim ustanovama što se direktno odrazilo i na postupak javnih nabavki koje su sprovodile ustanove u okviru zdravstvenog sistema. Organizacije Partneri Srbija i Pravni skener sprovele su istraživanje javnih nabavki dobara koje su važne za lečenje pacijenata zaraženih virusom SARS-CoV-2. Na osnovu istraživanja izrađeno je pet analiza i niz preporuka za organe javne vlasti koji mogu da doprinesu unapređenju stanja u oblasti sprovođenja javnih nabavki u zdravstvu.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Ministarstvo zdravlja

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Ministarstvo zdravlja

Proglašenje pandemije nastale virusom SARS-CoV-2 uticalo je na rast broja pacijenata u zdravstvenim ustanovama, na veći obim usluga u zdravstvenim ustanovama što se direktno odrazilo i na postupak javnih nabavki koje su sprovodile ustanove u okviru zdravstvenog sistema. Organizacije Partneri Srbija i Pravni skener sprovele su istraživanje javnih nabavki dobara koje su važne za lečenje pacijenata zaraženih virusom SARS-CoV-2. Na osnovu istraživanja izrađeno je pet analiza i niz preporuka za organe javne vlasti koji mogu da doprinesu unapređenju stanja u oblasti sprovođenja javnih nabavki u zdravstvu.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Republički fond za zdravstveno osiguranje

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Republički fond za zdravstveno osiguranje

Proglašenje pandemije nastale virusom SARS-CoV-2 uticalo je na rast broja pacijenata u zdravstvenim ustanovama, na veći obim usluga u zdravstvenim ustanovama što se direktno odrazilo i na postupak javnih nabavki koje su sprovodile ustanove u okviru zdravstvenog sistema. Organizacije Partneri Srbija i Pravni skener sprovele su istraživanje javnih nabavki dobara koje su važne za lečenje pacijenata zaraženih virusom SARS-CoV-2. Na osnovu istraživanja izrađeno je pet analiza i niz preporuka za organe javne vlasti koji mogu da doprinesu unapređenju stanja u oblasti sprovođenja javnih nabavki u zdravstvu.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Agenciju za lekove i medicinska sredstva

Javne nabavke u zdravstvu - Preporuke za Agenciju za lekove i medicinska sredstva

Proglašenje pandemije nastale virusom SARS-CoV-2 uticalo je na rast broja pacijenata u zdravstvenim ustanovama, na veći obim usluga u zdravstvenim ustanovama što se direktno odrazilo i na postupak javnih nabavki koje su sprovodile ustanove u okviru zdravstvenog sistema. Organizacije Partneri Srbija i Pravni skener sprovele su istraživanje javnih nabavki dobara koje su važne za lečenje pacijenata zaraženih virusom SARS-CoV-2. Na osnovu istraživanja izrađeno je pet analiza i niz preporuka za organe javne vlasti koji mogu da doprinesu unapređenju stanja u oblasti sprovođenja javnih nabavki u zdravstvu.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Izveštaj o procesu donošenja Strategije o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji

Izveštaj o procesu donošenja  Strategije o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji

U poslednjih godinu dana intenzivno se priča o neophodnosti donošenja nove Strategije o zaštiti podataka o ličnosti koja bi na sveobuhvatan i koherentan način odredila pravac i način unapređenja stanja u ovoj oblasti, naročito u pogledu reforme pravnog okvira i njegove primene. S obzirom da u Radnoj grupi za izradu Strategije nisu bili zastupljeni predstavnici društvenih grupa, odnosno građana čiji se podaci obrađuju, organizacije civilnog društva Partneri Srbija i Share fondacija iskazali su interesovanje za učešće u radu Radne grupe. Formalni poziv ovim organizacija za članstvo u Radnoj grupi upućen je u decembru 2021. godine od kada ove organizacije ravnopravno učestvuju u radu Radne grupe. U ovom izveštaju predstavljen je dosadašnji proces usvajanja Strategije o zaštiti podataka o ličnosti, konkretni predlozi aktivnosti koje su Partneri Srbija dostavili Radnoj grupi, u cilju poboljšanja privatnosti vulnerabilnih grupa i dalji koraci koji u ovoj oblasti moraju biti preduzeti.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Komunikacija građana i Narodne skupštine u Republici Srbiji

Komunikacija građana i Narodne skupštine u  Republici Srbiji

Nakon parlamentarnih izbora koji su održani 3. aprila 2022. godine, trinaesti po redu saziv Narodne skupštine Republike Srbije će početi sa radom. U ovoj studiji biće predstavljeni neki od glavnih mehanizama (javna slušanja, javne rasprave) koji su građanima na raspolaganju prilikom menjanja pojedinih zakonskih odredbi, ali i neki od direktnijih vidova komunikacije sa samim narodnim poslanicima (podnošenje narodne inicijative, direktna obraćanja narodnim poslanicima preko internet stranice Narodne skupštine i slično).

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Privatnost i zaštita podataka o ličnosti u Srbiji - Reforma i primena pravnog okvira u odabranim sektorskim oblastima (2021.-2022.)

Privatnost i  zaštita podataka  o ličnosti u Srbiji   - Reforma i primena pravnog  okvira u odabranim sektorskim  oblastima (2021.-2022.)

Ova publikacija izrađena je sa ciljem da istakne trenutno stanje vezano za privatnost građana i zaštitu podataka o ličnosti u odabranim oblastima u 2021. i 2022. godini. Tekst se osvrće na proces donošenja Strategije o zaštiti podataka o ličnosti, uvođenje video nadzora sa mogućnošću prepoznavanja lica u zakonski okvir, sudsku praksu u predmetima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, prava deteta na privatnost u digitalnom okruženju, kao i zaštitu podataka o ličnosti prilikom konkurisanja za radno mesto. Publikacija nema pretenziju da prikaže sveobuhvatno stanje vezano za privatnost i zaštitu podataka u Srbiji, već samo da ukaže na određene oblasti, predstavi prepruke za adekvatnije postupanje, i ostavi prostor za dalju diskusiju o ovoj temi u javnosti.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT